Snídaně ZDARMA

Snídaně ZDARMA pro vás a vaše zaměstnance? 
To není apríl, stačí začít odebírat výbornou kávu Piazza D'Oro a snídaně je vaše. Pokud tedy přemýšlíte o novém dodavateli kávy pro vaší kancelář/provozovnu, napište nám zprávu, rádi vám připravíme nezávaznou nabídku na míru.


Podrobné podmínky naleznete zde: 

 

 

Podmínky akce

Termín akce: od 1.4.2019 do 30.4.2019 (23.59 hod.)
 
Nabídka akce: Snídaně ZDARMA pro zaměstnance (hodnota snídaně 300Kč/osobu). Snídaně zdarma se vztahuje pro všechny zaměstnance provozovny, se kterou je obchodní smlouva na odběr kávy uzavřena.
Podmínky využití akce: Uzavření obchodní smlouvy s JDE PROFESSIONAL v měsíci dubnu 2019 na dobu alespoň 36 měsíců, s minimálním odběrem kávy 10 kg za měsíc. Akce probíhá na firemním facebooku.
 
1. Pořadatel akce: Společnost JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5, IČ: 45245738, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 184633.
 
2. Organizátor akce: Faktickou realizaci a řádný průběh akce pro pořadatele obstarává společnost Contexto Consulting s.r.o., Za Sídlištěm 2092/34, 143 00 Praha 4 Komořany, IČ: 03754910, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237320.
 
3. Možnost zapojit se do akce mají firmy v rozmezí výše uvedeného termínu.
 
4. Do akce se může zapojit každá firma, s adresou pro doručování na území České republiky, která splní výše uvedené podmínky.
 
5. Každá firma se do akce může přihlásit jen jednou.
 
6. Po uzavření obchodní smlouvy s JDE PROFESSIONAL, navrhne obchodní zástupce společnosti JDE PROFESSIONAL vhodné termíny, kdy by mohla být snídaně realizována.
 
7. Předmět akce (snídani zdarma) nelze vymáhat soudní cestou.
 
8. Vyplacení předmětu akce (snídaně zdarma) v hotovosti není možné.
 
9. Předmět akce (snídani zdarma) není možné vyměnit za jiné produkty.
 
10. Účastí v této akci projevuje každá firma svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel společnost JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5, IČ: 45245738 je oprávněn zpracovávat, jako správce, osobní údaje soutěžících poskytnuté v rozsahu této akce za účelem její realizace.
 
11. Tato propagační akce není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.
 
12. Přihlášením do akce dávají zúčastněné firmy souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, a to za účelem předání předmětu akce, řešení otázek souvisejících s účastí v akci a rovněž k marketingovým aktivitám. Souhlas uděluje Pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a Nařízením EU č. 2016/679 „GDPR“, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, jméno firmy, doručovací adresa, číslo mobilního telefonu, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v propagační akci Pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti na akci a předání předmětu akce, a to na dobu 1 roku. Účastník akce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem, zejména společností pověřenou organizačním zajištěním této akce (Organizátorem akce). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník akce má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka z další účasti na propagační akci, včetně ztráty nároku na předání předmětu akce, bude-li odvolání souhlasu doručeno před jejím předáním. Účastník má vedle práva svůj souhlas odvolat i právo požadovat po Pořadateli informaci, jaké osobní údaje účastníka zpracovává, požadovat po Pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů účastníka, vyžádat si u Pořadatele přístup k osobním údajům účastníka a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Pořadateli výmaz osobních údajů účastníka po skončení platnosti uděleného souhlasu, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů; a uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR. Organizátor je zpracovatelem osobních údajů pro Pořadatele. Účastník bere na vědomí, že osobní údaje mohou být předány dalším zpracovatelům i správcům, a to konkrétně sociální síti Facebook za podmínek stanovených touto sociální sítí.
 
13. Účastník účastí v propagační akci uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let ode dne začátku akce. Obchodní sdělení je Provozovatel oprávněn zasílat prostřednictvím externích společností zajišťujících pro Provozovatele marketingové služby. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Provozovatele s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.